port6667.com/chat/ ни зарежда с положителни емоции за Форум за УниБГ IRC

IRC мрежите вече не се използват толкова масово, колко преди. Това явление се е породило, заради появата на нови интернет технологии. В България има няколко интернет ресурси, които се използват все още, това са – Форум за IRC, port6667.com/chat/ и УниБГ мрежата. Да създадеш Форум за IRC в България е сложна задача, защото не се намират много клиенти на подобни кибер-услуги.

Иначе уеб-чатове има много, особено тези, които са базирани на АБВ чатовете. Такъв ABV чат сървиз е port6667.com/chat/ и неговият по-голям брат – УниБГ. И двата са много известни сред запалените чатъри, които се стремят да поддържат нивото на такива услуги много високо. Друг важен момент е спирането на УниБГ мрежата, която вече не съществува.

УниБГ изчезва преди няколко години, заедно с нея изчезва и IRC страницата на UniBG, която също притежаваше IRC уеб чат, който не се използва от години. Но стига съм ви облъчвал с глупости. Нека заедно да разгледаме най-интересното в интернет, което може да се прочете във форумите за IRC, както и в специализираната страница за УниБГ, която от своя страна се обсъжда много чество в страницата на port6667 и в неговите подразделения.